Skip to content

Efteruddannelse betaler sig

De fleste uddannelser bliver bedre og bedre med tiden, fordi vi får mere viden. Når du arbejder med mennesker, så er du på mange måder dig vigtigste arbejdsredskab og det kan derfor være en god investering at efteruddanne sig og søge nye kompetencer.

Der bliver stillet stadig højere krav til pædagoger og børnehaver, der skal lære børnene noget. Der er ikke længere bare tale om et opholdssted, hvor børnene blot bliver passet. Af denne grund kan efteruddannelse gavne både den enkelte pædagog, barnet og børnehaven.

Efteruddannelse af pædagoger

Der kommer konstant ny viden indenfor børneindlæring m.m., så det kan være fornuftigt at gribe chancen for at lære noget nyt. Mange arbejdspladser vil derfor gerne betale for, at man får en efteruddannelse, da de ønsker mere kvalificeret arbejdskraft på arbejdspladsen.

Efteruddannelse af pædagoger i arbejde

Jobrotation har gjort det muligt for pædagoger at påbegynde efteruddannelse.

Der kan være tale om større projekter, hvor flere af de ansatte går på uddannelse samtidig eller i forlængelse af hinanden. Pædagogen kan få fuld løn under uddannelsen, da arbejdsgiveren kan få støtte til finansiering af lønnen til afløseren og eventuelt til deltagerbetalingen. Der findes derfor forskellige jobrotation ordninger, der betyder, at arbejdspladsen kan reducere udgifterne til efteruddannelse af pædagoger, fordi staten klarer størstedelen af udgifterne.

Jobrotation gavner på denne måde både den ledige og pædagogen i arbejde. De fastansatte pædagoger kommer på efteruddannelse, mens den ledige passer arbejder og får udbytte af jobrotationsordningen.

Efteruddannelse af ledige pædagoger

Er du derimod en arbejdsløs pædagog, så kan der også være gode muligheder for at uddanne sig mere. Efteruddannelsen kan eventuelt finansieres af kommunen eller fagforeningen, der ofte gerne vil betale for, at du opnår mere viden indenfor dit felt. Dette er især tilfældet, hvis efteruddannelsen er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed bør derfor bruges til noget konstruktivt, så du kan opnå flere og bedre kvalifikationer.

Efteruddannelse i blinde

Jobrotation gavner i mange tilfælde alle partnere, men det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke blot efteruddanner pædagoger i blinde. Jobrotation har været under en del kritik, fordi forløbet for efteruddannelse bliver planlagt på regeringsniveau. På denne måde får man ikke lavet målrettede efteruddannelser, der passer til den enkelte institutions behov. Man risikerer at mange millioner kroner bliver spildt, da den pågældende efteruddannelse ikke henvender sig til den specifikke institution. Løsningen på problemet kunne være en dialog med pædagogerne i de enkelte kommuner, der kunne specificere de enkelte institutioners behov.

Comments are closed.